Trend- och omvärldsanalys | Helsingborgs stad

Välkommen till Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys 2023. Analysen består av tre sammanhängande delar – brännpunkter, utmaningar och megatrender.

Region Skånes analyser

Region Skåne gör en rad fördjupande analyser av regionen med jämna mellanrum. Här hittar du bland annat befolkningsprognos, kompetensanalys och energianalys.

Greater Copenhagens tillväxtanalys

Greater Copenhagen konkurrerar om investeringar och talanger med storstäder som Berlin, London, Singapore och Boston. I den här broschyren får du ta del av en analys och jämförelse av konkurrenskraften.

Familjen Helsingborgs logistikbroschyr

Helsingborg har ett av Sveriges bästa logistiklägen med mängder av logistikföretag i hela varukedjan. I den här broschyren kan du läsa mer om hur sektorn ser ut i regionen och vilka utmaningar framtiden erbjuder.

E-handelsregionen Helsingborg

Helsingborg har en historia av handel och ett unikt logistiks läge i Norden. Att dessa olika faktorer har kombinerats i den digitala åldern och gjort Helsingborg till en stark aktör inom e-handel är inget sammanträffande.

HH-gruppen om HH-förbindelsen

En tunnel mellan Helsingborg och Helsingör har stått på Helsingborgs önskelista sedan länge. I den här broschyren kan du läsa mer om projektet och vilka fördelar en fast förbindelse skulle innebära.

Visit Skånes statistik över gästnätter

Visit Skåne sammanställer statistik över antal gästnätter. De har dessutom mer detaljerad statistik för hotellmarknaden, med tillgänglig kapacitet och snittpriser per natt.

Missa inte vårt ovanligt spännande näringslivsmagasin!

Work är Helsingborgs näringslivsmagasin. I varje nummer möter du spännande företag, människor och projekt. Ofta handlar det om innovation i framkant.