Kom och investera i framtiden!

Helsingborg har unika förutsättningar för att testa, skala upp och samarbeta kring innovationer och lösningar för en bättre morgondag. Vi är en av Europas mest innovativa och hållbara städer. Vi har också ett av Europas mest ansedda ekosystem för innovation inom hållbar stadsutveckling.

Genom partnernätverk och gott om spetskompetens får du unika förutsättningar att testa, skala upp och samarbeta. Här finns redan en rad företag som försöker hitta innovativa lösningar som skapar en bättre morgondag.

Vi hjälper dig att hitta rätt samarbeten och rätt underlag för din pilot. Och tack vare våra fyra living labs – stadsdelar där vi aktivt jobbar för att skapa samhälle på helt nya sätt – finns det gott om utrymme för smarta investeringar.

Vad vill du testa?

Vad är en testbädd?

En testbädd kan vara en fysisk eller virtuell miljö där det är möjligt att testa nya produkter, tjänster och processer. Redan nu finns det flera testbäddar i Helsingborg där det testas och utvecklas för fullt.

NSRs monter om biokol under utställningen ”En glimt av resan”.

Fokus: Cirkularitet

Vi är en av EU:s hundra utvalda städer som går före i klimatomställningen. Vi erbjuder unika möjligheter att pröva idéer inom avfall, avlopp och energi.

Här pågår bland annat skarpa test av källsorterat avloppsvatten, produktion av biokol och infångning av koldioxid.

Fokus: Logistik & mobilitet

Här finns logistikjättar, snabbfotade innovatörer och en av Sveriges största hamnar – alla med målet att bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav.

Vi jobbar bland annat med samåkning av godstrafik i centrum, en digital transporttvilling och att skapa Nordens modernaste hamn.

Fokus: AI & IoT

Helsingborg har en lång historia av att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Här hittar du ett unikt AI-labb, etablerade samarbeten samt nätverk inom IoT och tillämpad AI. Helsingborg är en bra testplats för digitala lösningar som förändrar, förenklar och förbättrar vardagen.

Några av våra testbäddar just nu

Vad är ett living lab?

I ett living lab testar man nya lösningar i den miljö där de ska användas. I Helsingborg finns fyra stycken. Det är stadsdelar där vi har öppnat dörrarna på lite vidare gavel för att samarbeta med andra aktörer och hitta smarta lösningar tillsammans.

Pröva idén i ett av våra Living Labs

Helsingborg har fyra Living Labs. Det är nya eller befintliga stadsdelar där lösningar kan testas i verkligheten.

I Oceanhamnen är det fokus på hållbarhet, i Östra Ramlösa ska vi bygga Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer, på Drottninghög provar vi nya grepp för att skapa gemenskap och på Gåsebäck förvandlar vi ett slitet verksamhetsområde till en grönskande blandstad.

Våra living labs

Vi finns här för dig!

Etablera, expandera, innovera, investera eller testa? Oavsett har vi en erfaren person med branschkunskap som kan hjälpa dig med information, kontakter och råd. Hör av dig i dag!

Åsa Bjering

Programansvarig innovation och grön omställning

0730-84 69 22
Linkedin

Relaterade sidor