Säg hej till hjärnor i världsklass!

Öresundsregionen har norra Europas högsta koncentration av högutbildade invånare. Här finns hela 17 universitet och högskolor med sammanlagt 240 000 studenter. Universiteten i Lund och Köpenhamn rankas som två av världens främsta universitet och bägge är störst i sina respektive länder.

Var tionde student vid Lunds universitet pluggar i Helsingborg. Här finns bland annat utbildning inom logistik, handel, mode och kommunikation. Avstånden mellan akademi och näringsliv är korta i Helsingborg, med gott om testbäddar och gemensamma forskningsprojekt.

Vill du veta mer?

Första hubben för innovationsforskning i offentlig sektor

Centrum för innovation i offentlig sektor. Så heter den nya forskningshubb på Campus Helsingborg som blir unik i sitt slag i Sverige. Här ska Lunds universitet samla spetskompetens kring just innovation i offentlig sektor, med forskning och uppdragsutbildning i samarbete med andra aktörer.

Forskningshubben ingår i Centre for innovation research (CIRCLE), en etablerad och internationellt erkänd verksamhet på Lunds universitet som samlar innovationsforskare.

Läs mer hos Lunds universitet

Var tionde Lundastudent pluggar i Helsingborg

Lunds universitet har sedan länge en filial i Helsingborg – Campus Helsingborg. Här studerar 4 000 studenter, var tionde Lundastudent.

På Campus Helsingborg utbildas framtidens modevetare, socionomer, serviceledare, högskoleingenjörer och kommunikationsstrateger. Här finns även ett tydligt fokus på forskning. Till exempel bedrivs det unik forskning tillsammans med näringslivet inom logistik, framtidens handel, mode och nya medier.

Läs mer hos Lunds universitet

Photo: ESS
Photo: ESS

Forskning på världsnivå i Max IV och ESS

MAX IV och ESS är två världsledande forskningsanläggningar i Öresundsregionen. De ligger i Lund, 30 minuter från Helsingborg.

MAX IV är ett synkrotronljuslaboratorium som 2 000 forskare från hela världen förväntas använda varje år.

ESS blir världens främsta materialforskningsanläggning som använder neutroner. Anläggningen beräknas ta emot 3 000 gästforskare per år och sysselsätta cirka 480 anställda. Den beräknas vara i full drift 2027.

Läs mer om MAX IV hos Lunds universitet
Läs mer hos ESS

Rekrytera från hela världen med gemensam talangpool

Greater Copenhagen ska vara den ledande storstadsregionen i norra Europa på att attrahera och behålla talanger. Den gemensamma karriärbanken gör det möjligt för företag i regionen att hitta arbetskraft från hela världen, i konkurrens med andra världsstäder.

Läs mer hos Greater Copenhagen Career Portal

Kompetent arbetskraft – en gemensam ansträngning

Sedan flera år jobbar näringslivet, Helsingborgs stad, Campus Helsingborg och arbetsförmedlingen tillsammans för att skapa bra kompetensförsörjning till regionens företag. De samarbetar framför allt kring tech och IT, industri och tillverkning, samt besöksnäring.

Inom samarbetet Familjen Helsingborg finns även en YH-accelerator, som arbetar för att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar i området.

Akademi och näringsliv går hand i hand

Det finns en lång tradition av att koppla ihop akademi och näringsliv i Helsingborg, så att båda kan dra nytta av varandra. Som företagare har du nära till studenter och forskning.

Campus vänner, Sustainalink och Lunicore är tre organisationer som bygger broar mellan näringslivet och akademin, det vill säga studenter och forskare på Lunds universitets Campus Helsingborg.

Vi finns här för dig!

Etablera, expandera, innovera, investera eller testa? Oavsett har vi en erfaren person med branschkunskap som kan hjälpa dig med information, kontakter och råd. Hör av dig i dag!

Wilma Johansson

Näringslivsutvecklare

Talangattraktion

0730-67 61 67
Linkedin

Emma Frank Landgren 

Strategisk utvecklare

Kompetensförsörjning

0708-64 59 79
Linkedin