Fantastisk infrastruktur på land och hav!

I Helsingborg möts två av Nordens viktigaste motorvägar – E4 och E6. Här passerar Västkustbanan som knyter samman Norden och kontinenten med järnväg. Copenhagen airport är Nordens största flygplats och ligger en timme bort. Nästan mitt i centrum ligger Skandinaviens näst största containerhamn.

Öresundsregionen länkar samman Europa och Skandinavien. Här finns 25 miljoner skandinaver och 100 miljoner nordeuropéer inom en radie på 24 timmar.

Vill du också ha nära till allt?

”Helsingborg är en stad som ligger bra till för att attrahera arbetskraft från stora delar av Skåne. Logistiken till stora storstadsregioner fungerar bra för våra medarbetare och externa intressenter.”

Nils Carlsson, VD, Resurs Bank

Ännu närmare Hamburg och Europa från 2029

År 2029 är den fasta förbindelsen under Fehmarn bält klar. Då blir vägen till Europa rejält kortare. En tur mellan Helsingborg och Hamburg går på mindre än fyra timmar.

Samtidigt skapar förbindelsen en helt ny storregion i södra Skandinavien och norra Tyskland. I den nya regionen bor runt nio miljoner invånare och förbindelsen kommer föra med sig tillväxt och nya möjligheter.

En av Europas viktigaste transportkorridorer

Sedan juni 2022 är Helsingborg medlem i STRING. Förkortningen står för South Western Baltic Sea Transregional Area. Det är en medlemsorganisation som samlar regioner och större städer mellan Hamburg i söder och Oslo i norr.

För Helsingborgs del är det främst två frågor som är prioriterade – dubbelspår på Västkustbanan och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Västkustbanan växlar upp med dubbelspår

Västkustbanan är en livsnerv i sydvästra Sverige. Den gör det möjligt att nå Oslo, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och resten av Europa med tåg.

2024 invigs dubbelspåret på den näst sista delsträckan norr om Helsingborg. När även sträckan genom centrala Helsingborg får dubbelspår blir det möjligt att köra mellan 30 och 40 tåg per timme.

En tunnel till Danmark förkortar avstånden

Helsingborg arbetar för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Den skulle knyta ihop norra Europa ännu mer och utöka arbetsmarknadsregionen runt norra Öresund. Den skulle korta restiden med tåg till Köpenhamn till 40 minuter.

Redan i dag kan du ta elfärja till Danmark på 20 minuter från centrala Helsingborg. 7 miljoner passagerare, 1,3 miljoner personbilar och 440 000 lastbilar tar färjan mellan Helsingborg och Helsingör varje år.

Vi har fått pris för Sveriges bästa logistikläge

2022 utsåg Intelligent Logistik Helsingborg till Sveriges bästa logistikläge. 2024 delar vi förstaplats med Göteborg.

Staden har en unik strategisk position. Varje dygn passerar drygt 40 000 fordon och ungefär 20 procent av dessa är godstrafik. Helsingborg är en viktig länk i den transportkorridor som binder ihop Skandinavien med resten av Europa.

Här finns Sveriges näst största containerhamn och hit kommer sjötransporter från hela världen. På kombiterminalen lastas containrar om mellan fartyg, lastbilar och järnväg.

Skandinaviens största flygplats en timme bort

Från Helsingborg når du tre flygplatser inom en timme. En av dem är Copenhagen Airport, Skandinaviensstörsta. Från Ängelholm-Helsingborg airport går det flera dagliga avgångar till Stockholm Bromma. Från Malmö Airport går både reguljärflyg till flera destinationer i Sverige och norra Europa samt charterflyg till populära turistdestinationer.

Vi finns här för dig!

Etablera, expandera, innovera, investera eller testa? Oavsett har vi en erfaren person med branschkunskap som kan hjälpa dig med information, kontakter och råd. Hör av dig i dag!

Jan Magnusson

Affärsutvecklare

Logistik och e-handel

0732-31 51 24
Linkedin

Christian Larsson

Affärsutvecklare

Smart stad och tillverkning

0739-36 01 44
Linkedin

Relaterade sidor