Hitta mark och lokaler i vår karta

I Helsingborg har vi gjort det lätt att hitta rätt. I vår interaktiva karta kan du både hitta ledig mark och lediga lokaler, oavsett om det är staden eller ett privat företag som äger den. Du hittar även detaljplaner som är på gång. Och företag som redan har hunnit etablera sig här. Kanske är de dina framtida grannar?

Gå till kartan

Lediga lokaler finns även hos Objektvision

Genom ett samarbete med Objektvision kan du även hitta lediga lokaler för lager, kontor, industri och handel där. Där finns även information om vilken mark staden äger och om olika upplåtetelseformer.

Vill du hyra ut eller sälja en lokal erbjuder vi alla fastighetsägare och fastighetsförmedlare att kostnadsfritt lägga in lokalen i den samlade databasen hos Objektvision.

Se lediga lokaler hos Objektvision
Lägg till din lediga lokal hos Objektvision

Vi höjer blicken och ser hela Helsingborgsregionen åt dig

Genom partnerskapet Familjen Helsingborg samarbetar vi tätt med de övriga kommunerna i Helsingborgsregionen. Det gör att vi kan lyfta blicken och se om gräset är grönare för dig på andra sidan kommungränsen. Avstånden är korta och nordvästra Skånes elva kommuner ligger i samma aretsmarknadsregion. Vi stöttar dig i analysen för att hitta rätt etableringsmöjlighet, oavsett var den finns.

Intressentlistan för ledig mark – sätt upp dig!

Om du är intresserad av att bygga på kommunal mark kan du anmäla dig till vår intressentlista. När en detaljplan har vunnit laga kraft och det är dags för marktilldelning hör vi av oss till alla som står på listan.

Mejla till verksamhetsmark@helsingborg.se. Berätta vilket eller vilka områden du är intresserad av samt vilken typ av etablering du har på gång. Tidpunkten för anmält intresse är inte relevant vid marktilldelning.

Vi finns här för dig!

Etablera, expandera, innovera, investera eller testa? Oavsett har vi en erfaren person med branschkunskap som kan hjälpa dig med information, kontakter och råd. Hör av dig i dag!

Malin Wallett

Affärsutvecklare

Fastigheter, mark och handel

0722-10 74 82
Linkedin

Christian Larsson

Affärsutvecklare

Mark och tillverkning

0739-36 01 44
Linkedin

Relaterade sidor