Innovation är ingen lek för oss!

Helsingborg har blivit utsett till en av Europas mest innovativa städer. Arbetet för att nå dit började för länge sedan, när staden beslutade om sin övergripande vision.

Vi jobbar för att skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Vi tror på innovation som en del av lösningen.

Vi fokuserar på femton utvalda utmaningar. De kommer från stadens trend- och omvärldsanalys. Utmaningarna ligger till grund för allt arbete vi gör och alla beslut vi fattar.

Här kan du läsa mer om hur Helsingborg jobbar med innovation: