En av Europas mest innovativa och hållbara städer

ARBETE PÅGÅR

Städer förändras genom människor #SCEWC22 

Helsingborgs stad deltar på årets upplaga av Smart City Expo World Congress den 14 – 17 november. Evenemanget är en av Europas största mötesplatser för företag, städer och andra aktörer som jobbar med smarta och hållbara städer. 

Helsingborg kommer lyfta sin placering som Sveriges bästa logistikläge 2022, staden som testbädd och som föregångare i arbetet med att uppnå klimatneutralitet innan 2030. Helsingborg har en monter i den nordiska paviljongen och har bjudit in olika H22 Partners och andra företag som har skrivit under Helsingborgsdeklarationen för att accelerera den gröna omställningen. Deltagandet i Barcelona är ett ypperligt tillfälle att skapa nya nätverk och locka investeringar till staden.    

Våra utmmärkelser kopplat till hållbarhet, innovation.  

Exempel på projekt som gjorts i staden.  

Helsingborgs stad inleder samarbete med E-drop 

Helsingborgs stads vård- och omsorgsförvaltning inleder samarbete med Nowaste Logistics dotterbolag, E-drop AB, i ett digitaliseringsprojekt där hemvårdspersonal gör digitala inköp av livsmedel till kylt leveransskåp åt äldre. 

Projektet riktar sig mot äldre personer som bor kvar hemma och får hjälp av hemvården med inköp av livsmedel. De digitala livsmedelsinköpen levereras till E-drops kylda leveransskåp som placeras intill bostaden. Projektet startar i oktober 2020 med 20 skåp som placeras ut hos personer inom målgruppen i Helsingborg. 

Sveriges befolkning blir äldre och allt fler bor kvar i sina villor. När de som av olika anledningar inte längre har möjlighet att handla livsmedel erbjuder kommunens hemvård, samt några privata aktörer, dem hjälp. Idag innebär hjälpen att hemvårdspersonal i det flesta fall åker till livsmedelsbutiker och handlar vilket tar mycket tid som annars kunde ha spenderats tillsammans med de äldre. 

Det gör att digitala inköp av livsmedel är ett positivt alternativ, i synnerhet om leveranser sker utan personligt möte. Med hjälp av E-drop och ett smart leveransskåp kan hemvården planera arbetsdagen utifrån de äldre personernas behov istället för leveranstider av livsmedel. Vård- och omsorgsförvaltningen ser således stora flexibilitetsfördelar samt besparingar av personalens tid genom tjänsten för E-drop. Dessutom minimeras risken för smitta när mottagare och leverantör aldrig möts. 

Tjänsten är ny och vissa delar är unikt utvecklade för projektet inom vård- och omsorgsområdet. Det är ett gemensamt innovationsprojekt som är en del av demonstrationen av Helsingborg som en framtidsinriktad stad och dess stora välfärdssatsning, H22. 

___________________________________________ 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 
Susanne Hjorthagen, Head of E-drop 
susanne.h@nowaste.se – tfn: 042-450 23 72 

Den nya brevlådan är här – för smartare städer! 

E-drop är en helt ny tjänst för alla digitala inköp. Det tempererade skåpet garanterar en obruten kylkedja, och leveransen kommer ända hem till mottagaren. Privatkonsumenten vinner tid och bekvämlighet, offentliga verksamheter kan öka servicegraden och göra det smidigare för personalen, handlare kan bygga lojalitet med kunderna och komma åt Last Mile-utmaningen till en lägre kostnad. E-drop möjliggör för ruttoptimering när många leveranser till ett område kan samordnas. 

Du ska handla efter jobbet, hämta barnen, plocka upp två paket hos två olika ombud. En massa farande kors och tvärs. Med E-drop kan privatkonsumenten ta emot inköpen i hemmet, den tid det passar bäst. Allt hamnar i det tempererade skåpet, ingen behöver vara på plats för att ta emot leveranserna. Skåpet öppnas enkelt med en app. Veckohandlingen är avklarad medan du i stället lägger din tid på umgänge med familjen eller en löprunda med hunden. 

På gatorna rullar mängder av lastbilar för att leverera paket och annat vi beställt. Många halvtomma fordon som anpassar turerna efter mottagarens önskemål. Det här kan vi lösa mycket smartare, och E-drop erbjuder möjligheten. Nya bostadsområden kan byggas med E-drop som en integrerad del. Skåpen kan finnas utanför äldreboenden och privata bostadshus. En enda lastbil rullar in, med optimerad logistik oberoende av leverantör. Det finns skåp anpassade för den vanliga villan och större multiskåp för tillexempel bostadsrättsföreningar. 

Dagligvaruhandlare kan erbjuda kunderna leverans direkt hem till tröskeln utan att behöva träffa mottagaren. Hemtjänstens personal kan lägga tid på omvårdnad snarare än inköpsrundor. Transporterna i samhället minskar. Konsumenten vinner tid och bekvämlighet. Samordnade transporter i en obruten kylkedja som inte kräver någon mottagare – det är tricket, det är E-drop.