En milstolpe för Helsingborg

Innovationsdistriktet är en viktig milstolpe för Helsingborg. Här välkomnar vi en ny epok av innovation, tvärsektoriella samarbeten och hållbar tillväxt. Det här ska bli en global hubb för innovation som gör skillnad, där näringslivet, akademin och offentlig sektor möts för att skapa framtidens lösningar.

Konfettikanoner och långsiktiga förutsättningar

Initiativtagarna medverkade vid invigningen. Det är Lunds universitet, Region Skåne, Sydsvenska industri- och handelskammaren samt Helsingborgs stad. På plats fanns även representanter från distriktets hubbar.

Ett tema som knyter ihop alla är behovet av att arbeta tillsammans för att nå längre. Det finns en gemensam ambition att ta itu med utmaningar genom innovation, vilket skapar politisk enighet och långsiktiga förutsättningar för samarbete.

Efter nedräkning och glittrande konfetti invigdes Helsingborg Innovation District. Därefter fick publiken lyssna på paneldiskussioner med experter och ledare i flera olika områden.

Föreläsningar om innovation och hållbar utveckling

Eftermiddagen fylldes av aktiviteter och föresläsningar i innovationsdistriktets olika hubbar – Hetch, RecoLab, Mindpark, Center för innovation Parken och Lunds universitet Campus Helsingborg. Föreläsningarna fokuserade på olika aspekter av innovation och hållbar utveckling.

Som avslutning samlades alla på Scandic Oceanhamnen för att nätverka.

Det är här det börjar

Invigningen av Helsingborg Innovation District är bara början på en spännande resa mot innovation och hållbar tillväxt. Titta gärna på distriktets egen hemsida för att se mer av vad som händer. Där finns även bilder från invigningen (kanske är du med på bild?).